Privébeleid

1. Waarborgen Privacy

Het waarborgen van de privacy van bezoekers van is een belangrijke taak voor ons. Daarom beschrijven we in onze privacy policy welke informatie we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken. THE LASER CLUB gebruikt enkel en alleen de patiëntgegevens voor het doel waarvoor ze zijn opgeslagen. De verwerking van deze persoonsgegevens dienen de volgende doelen:

Het nakomen van de behandelovereenkomst
Het verlenen van onze diensten
Het informeren aan u over wijzigingen van onze diensten en producten
Het verzenden en afhandelen van facturen en betalingen
Het verzenden van nieuwsbrieven en/of reclame
Wettelijk belang (fiscale redenen). 

THE LASER CLUB bewaart de volgende data van de cliënt op:

Naam, adres, contactgegevens, geboortedatum en geslacht
Details te behandelen gebied laser, Tattoo details: zoals gebruikte inkt, leeftijd van de tatoeage, hoeveelheid inkt etc.
Demografische gegevens zoals informatie over levensstijl
Medische geschiedenis en huidige gesteldheid
Foto’s van voortgang behandelingMarketingvoorkeuren

De informatie kan worden opgeslagen op zowel interne als externe systemen, zoals applicaties voor relatiebeheer. Door middel van die systemen hebben de betrokken medewerkers van THE LASER CLUB toegang tot deze gegevens en mogen zij uitsluitend gebruiken voor de doeleinden waarvoor THE LASER CLUB de gegevens verwerkt. Gegeven worden alleen verwerkt met toestemming van de Cliënt. 

THE LASER CLUB bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. THE LASER CLUB neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. THE LASER CLUB verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

2. Toestemming

Door de informatie en de diensten op te gebruiken, gaat u akkoord met onze privacy policy en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.

3.  Vragen

Als u meer informatie wilt ontvangen, of vragen hebt over de privacy policy van   en specifiek , kun u ons benaderen via e-mail. Ons e-mailadres is: info@thelaserclub.nl

4.  Monitoren gedrag bezoeker

THE LASER CLUB maakt gebruik van verschillende technieken om bij te houden wie de website bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina’s worden bezocht. Dat is een gebruikelijke manier van werken voor websites omdat het informatie oplevert op die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring. De informatie die we, via cookies, registreren, bestaat uit onder meer IP-adressen, het type browser en de bezochte pagina’s.

Tevens monitoren we waar bezoekers de website voor het eerst bezoeken en vanaf welke pagina ze vertrekken. Deze informatie houden we anoniem bij en is niet gekoppeld aan andere persoonlijke informatie.

5.  Gebruik van Cookies

THE LASER CLUB plaatst cookies bij bezoekers. Dat doen we om informatie te verzamelen over de pagina’s die gebruikers op onze website bezoeken, om bij te houden hoe vaak bezoekers terugkomen en om te zien welke pagina’s het goed doen op de website. Ook houden we bij welke informatie de browser deelt.

6.  Cookies Uitschakelen

U kunt ervoor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doet u door gebruik te maken de mogelijkheden van uw browser. U vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website van de aanbieder van uw browser.

7.  Uw rechten

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen of verwijderen van alle persoonlijke informatie die aan ons is verstrekt. Indien u hier gebruik van zou willen maken, dan kunt u mailen naar info@thelaserclub.nl

  1. Het recht op inzage en afschrift. Dat wil zeggen dat u te allen tijde mag vragen om uw gegevens in te zien of mag vragen naar een afschrift hiervan.

  2. Het recht om te wijzigen. Wanneer gegevens feitelijk onjuist zijn, niet volledig of niet ter zake doen heeft u recht om uw gegevens te wijzigen, te corrigeren of te laten verwijderen.

8.  Klachten procedure

THE LASER CLUB neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@thelaserclub.nl of via onze overige contactgegevens:

THE LASER CLUB
Waalstraat 26

1078 BT Amsterdam

info@thelaserclub.nl

Disclaimer van THE LASER CLUB

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.thelaserclub.nl

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Gebruik van THE LASER CLUB website.

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel THE LASER CLUB zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan THE LASER CLUB niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. THE LASER CLUB garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. THE LASER CLUB wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten.

Wanneer THE LASER CLUB links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door THE LASER CLUB worden aanbevolen. THE LASER CLUB aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door THE LASER CLUB niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie gebruiken.

THE LASER CLUB behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van THE LASER CLUB of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende.

Wijzigingen.

THE LASER CLUB behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht.

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.